Części elektroniczne

Szeroko stosowany w częściach elektronicznych
1. puszka do creningu / obudowa ekranująca na akcesoria wysokiej częstotliwości
2. część hrapnel/sprężyna do przewodzenia przez dotykanie części, część przekaźnika;
3. rama nośna do formowania wtryskowego, ramka na notatki, rama telefonu;
4. część strukturalna, beczka pralki
5. wtyczki złącza
6. inne, komórka guzikowa

Część telefonu komórkowego
Część telefonu komórkowego
Części elektroniczne